Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij desondanks geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft

Wijzigingen en aanvullingen aan deze website kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties en of de informatie op deze website verstrekt
KUNSTSTOF DESIGN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens en of bestanden mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook en op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons
© 2015 Kunststof Design | De Roef 8c, 9206 AK Drachten | 0512 53 24 70 | BTW NL 8027.41.459.B.01 | KvK 01057725
Webdesign: ROBERTO-ART.COM